Notice: Undefined variable: data_tekst in /srv/home/kravmaga-denboschnl/domains/kravmaga-denbosch.nl/htdocs/www/view/header.php on line 153

Notice: Trying to get property 'banner' of non-object in /srv/home/kravmaga-denboschnl/domains/kravmaga-denbosch.nl/htdocs/www/view/header.php on line 153

Privacybeleid & Cookie Statement Self Defence van Dinther

Verantwoordelijke

Self Defence van Dinther is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Self Defence van Dinther beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Self Defence van Dinther draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Self Defence van Dinther verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Self Defence van Dinther verwerkt, zijn afhankelijk van de goederen en diensten die u afneemt. Self Defence van Dinther verwerkt uw gegevens wanneer wij:

  • uw inschrijving voor sportlessen verwerken;
  • sportlessen geven;
  • kleding voor u bestellen;
  • trainings- en voedingsschema’s voor u opstellen;
  • uw bezoek aan de website registreren.

Grondslag van de verwerking

Self Defence van Dinther moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, sub a van de AVG) of indien dat noodzakelijk is voor een goede dienstverlening, waaronder het aangaan en uitvoeren van uw opdrachten (artikel 6, eerste lid, sub b van de AVG). Daarnaast is het mogelijk beeldmateriaal voor promotiedoeleinden te gebruiken (artikel 6, eerste lid, sub f van de AVG).

Voor zover van belang, zal ook informatie omtrent uw gezondheid worden verwerkt. Zulks is noodzakelijk om risico’s bij het sporten beter in kaart te brengen, hiermee rekening te houden bij het lesgeven en goed te kunnen reageren als er iets mis zou gaan. Voor verwerking hiervan vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9, tweede lid, sub a van de AVG).

Bij het invullen van een formulier op de website, of het bellen of e-mailen naar een van onze medewerkers, worden uw gegevens opgeslagen en bewaard.

Inschrijven voor lessen

Bij uw inschrijving zullen de volgende gegevens worden verwerkt: uw naam, geboortedatum, geslacht, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer (artikel 6, eerste lid, sub b van de AVG). Voor zover van toepassing, zullen wij u ook om toestemming vragen om uw gezondheidsgegevens te mogen verwerken (artikel 9, tweede lid, sub a van de AVG).

Lesmateriaal

In het kader van lesvoorbereiding en -beoordeling kan Self Defence van Dinther opnames make (artikel 6, eerste lid, sub b van de AVG). Soms zullen deze tevens worden gebruikt voor promotiedoeleinden (artikel 6, eerste lid, sub f van de AVG).

Afnemen van goederen en andere diensten

Self Defence van Dinther biedt ook goederen en andere diensten aan. U kunt via Self Defence van Dinther sportkleding met korting bestellen. Daarnaast stellen wij op verzoek persoonlijke trainings- en voedingsschema’s op. Dit is noodzakelijk om u de juiste goederen te kunnen verschaffen (artikel 6, eerste lid, sub b van de AVG).

Om de verkoop en levering van kleding juist uit te voeren, kunnen wij de navolgende persoonsgegevens van u verwerken: uw naam, geslacht, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, kledingmaat en orderdata (artikel 6, eerste lid, sub b van de AVG).

Wanneer u ons verzoekt persoonlijke schema’s voor u op te stellen, zijn wij gehouden meer gegevens te verwerken. Deze kunnen als volgt zijn: uw naam, geboortedatum, geslacht, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, levenspatroon en, voor zover van toepassing, gezondheidsgegevens (artikel 6, eerste lid, sub b van de AVG). Voor zover van toepassing wordt uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd voor het verwerken van uw gezondheidsgegevens (artikel 9, tweede lid, sub a van de AVG).

Bezoeken van de website

Self Defence van Dinther houdt de bezoekgegevens van deze website bij. Uw gegevens, waaronder uw IP-adres, eventuele (gebruikers-)naam en overige gegevens die uw computer of browser aan ons stuurt, worden door ons opgeslagen en gebruikt voor analytische doeleinden ten aanzien van het surfgedrag op onze website. De grondslag daarvoor is gelegen in het gerechtvaardigd belang van Self Defence van Dinther om inzicht te krijgen in haar afzetmarkt en de bereikbaarheid van haar website (artikel 6, eerste lid, sub f van de AVG).

Daarnaast maken wij gebruik van cookies bij het aanbieden van digitale informatie en diensten op onze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zo kunnen wij uw instellingen en gegevens onthouden. Bij een volgend bezoek aan onze website wordt de informatie in de cookies weer naar onze server gestuurd, waardoor wij uw gegevens weer ontvangen.

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem daarvoor contact met ons op. U dient zich op verzoek te kunnen identificeren.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies van uw browser, met de Help-functie hiervan of op de website van de consumentenbond.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht Self Defence van Dinther om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De verzending van (persoons)gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Self Defence van Dinther bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Self Defence van Dinther bewaart uw gegevens daarom één jaar. Gedurende deze tijd zou het redelijkerwijs kunnen voorkomen dat wij u benaderen aan de hand van uw verzoek om contact.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Self Defence van Dinther verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Self Defence van Dinther behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Self Defence van Dinther van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken (digitaal) sturen aan ons adres.

Uw gegevens worden verwerkt door:
Verwerker: Self Defence van Dinther
Rechtsvorm: V.O.F.
KvK-nummer: 68540523
Adres: De Bokkelaren 138
5231 BK Den Bosch
Telefoon: 06-41854451
E-mail: selfdefence.vandinther@gmail.com

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.